Na czym polega zatwierdzenie projektu domu?

PIN

Zamierzasz wybudować dom, ale nie chcesz jeszcze składać wniosku o pozwolenie lub zgłaszać budowy? Możesz skorzystać z procedury określanej jako zatwierdzenie projektu. Dużo informacji zawiera artykuł napisany we współpracy z uarchitekta.pl.

Czym jest zatwierdzenie projektu budowlanego?

Zatwierdzenie projektu jest rodzajem procedury, która pozwala na sprawdzenie, czy w danej lokalizacji możliwa jest realizacja danego projektu przed rozpoczęciem prac. Można zatem porównać ją do promesy, która upoważnia do uzyskania pozwolenia na budowę w innym terminie.

Na skutek procedury wydawana jest decyzja o zatwierdzeniu projektu architektoniczno-budowlanego albo projektu zagospodarowania działki, terenu.

Czas ważności wydanej decyzji to 1 rok, dlatego w tym czasie możliwe jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Następnie decyzja ta traci ważność.

Warto jednocześnie zaznaczyć, że sama decyzja o zatwierdzeniu projektu nie upoważnia jeszcze do rozpoczęcia budowy.

Kto zatwierdza projekt domu?

Aby otrzymać decyzję o zatwierdzeniu projektu domu albo innego budynku, zagospodarowania działki, terenu, trzeba udać się do odpowiedniego urzędu. Kto zatwierdza projekt domu?

Sprawa może być załatwiona w:

 • Starostwie powiatowym,
 • Urzędzie wojewódzkim,
 • Urzędzie miasta na prawach powiatu,
 • W przypadku Warszawy w urzędach dzielnicowych.

Możliwe jest również złożenie wniosku w formacie elektronicznym z użyciem portalu e-Budownictwo.

Zatwierdzenie projektu domu – opis procedury

Żeby uzyskać zatwierdzenie projektu domu jednorodzinnego, należy przejść poniższą procedurę:

 1. Zebranie dokumentów
  Konieczne jest przygotowanie wniosku, do którego dołączane są dokumenty, w tym projekty domów, oświadczenia, zaświadczenia, decyzje wymagane przepisami prawa.
 2. Wniesienie opłaty skarbowej
  W celu uzyskania zatwierdzenia projektu należy wnieść opłatę skarbową i jej potwierdzenie dołączyć do dokumentów.
 3. Przekazanie dokumentów do urzędu
  Można zrobić to osobiście, a także online lub listownie. Następnie urząd sprawdza dokumentację.
 4. Wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu
  Gdy nie ma przeszkód, urząd wydaje decyzję o zatwierdzeniu projektu domu jednorodzinnego.

Leave Your Comments