Umowa pośrednictwa kupna/sprzedaży nieruchomości – na co trzeba uważać?

PIN

Pośrednictwo nieruchomości pozwala na łatwiejsze prowadzenie transakcji nieruchomości – kupna, sprzedaży, wynajmu. Usługa pośrednictwa powinna bazować na podpisanej umowie między pośrednikiem a klientem. Warto jednak uważać na kilka zapisów w tym dokumencie, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla przebiegu współpracy.

Umowa z biurem nieruchomości – na wyłączność czy otwarta?

Gdy zawierana jest umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości na co uważać przed jej podpisaniem? Przede wszystkim warto sprawdzić, jaki jest to typ umowy – na wyłączność czy otwarta. Czym różnią się one między sobą?

Umowa pośrednictwa na wyłączność polega na zawarciu umowy z jednym biurem nieruchomości. Wówczas jego pracownicy mogą w pełni skoncentrować się na sprzedaży nieruchomości, by szybko znaleźć zainteresowanych klientów i zamknąć transakcję. Nie można zawierać umów z innymi biurami nieruchomości.

Otwarta umowa pośrednictwa nieruchomości może być natomiast zawarta w wielu egzemplarzach z różnymi biurami.

Ubezpieczenie OC pośrednika nieruchomości

Gdy podpisywana jest umowa pośrednictwa z biurem nieruchomości, należy pamiętać o tym, że wraz z nią pośrednik powinien zaprezentować swoje ubezpieczenie OC.

Ubezpieczenie OC pośrednika nieruchomości zabezpiecza jego klientów przed skutkami jego pomyłek, między innymi związanych z niedopełnieniem lub nieprawidłowym wykonaniem usług pośrednictwa.

Obecnie każdy pośrednik musi posiadać polisę OC, dlatego zawsze należy o nią poprosić, gdy pośrednik nie pokazał jej samodzielnie.

Klauzule niedozwolone w umowie pośrednictwa nieruchomości

Umowy pośrednictwa nieruchomości mogą zawierać klauzule niedozwolone, czyli abuzywne. Są to klauzule, które są krzywdzące dla klienta i wprowadzają nierównowagę pomiędzy nim oraz pośrednikiem. Tego typu klauzule nie są zgodne z przepisami, dlatego nie są one wiążące. Gdy zawierana jest umowa sprzedaży lub umowa pośrednictwa kupna nieruchomości na co uważać?

Prawidłowo skonstruowana umowa pośrednictwa nieruchomości nie powinna zawierać zapisów jak:

  • Wyłączenie odpowiedzialności pośrednika,
  • Brak możliwości wypowiedzenia umowy,
  • Kary umowne za wypowiedzenie umowy pośrednictwa,
  • Kary za sprzedaż we własnym zakresem albo z innym biurem w przypadku umowy otwartej.

Aby dowiedzieć się, co powinna zawierać umowa o pośrednictwo nieruchomości wzór, można skorzystać wzorów umów dostępnych online.

Comment (1)

  1. diabetyk24

    16 sierpnia, 2022 at 7:31 am

    Ten artykuł był dobry. Dał szybki przegląd tego, co trzeba wziąć pod uwagę przy podpisywaniu umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Leave Your Comments